Privacy Policy

Segala tulisan dan maklumat yang ditulis di website ini adalah betul dan jelas pada masa ditulis. Sekiranya terdapat sebarang perubahan, ia akan dipinda dari masa ke semasa. Website ini diselenggara dan segala jualan diuruskan dibawah Syarikat Argon Network (KT0293134-H). Jika terdapat sebarang masalah atau persoalan, boleh emailkan kepada [email protected] 

Sekiranya anda melakukan pembelian, dengan tidak langsung anda bersetuju dengan polisi dan syarat yang dikenakan. Sekiranya produk yang diterima dalam keadaan rosak, anda perlu memulangkan produk tersebut dalam tempoh 7 hari selepas anda menerima produk tersebut. Segala kos pemulangan produk ditanggung oleh anda.

Segala maklumat anda akan kami simpan dan jaga dengan rapi tanpa mendedahkan kepada pihak ketiga KECUALI dengan izin anda. Jika terdapat sebarang masalah atau persoalan, boleh emailkan kepada [email protected]